Nieuws

Nieuws over het reilen en zeilen in de Vlaamse havens

Nieuw opleidingscentrum CEWEZ in Zeebrugge in gebruik

 

 zeebrugge-opleidingscentrum

Het gaat goed met de tewerkstelling in de Zeehaven van Brugge. In 2015 presteerden de havenarbeiders in Zeebrugge net geen 356.000 taken, een record. Die stijging met 6,6 procent heeft alles te maken met de groei in de arbeidsintensieve autobehandeling en roro sector. Maar wie groei zegt, moet ook zorgen voor een goede opleiding van de werknemers. CEWEZ vzw, de Centrale der Werkgevers Zeebrugge, is het erkend organisme voor werkgevers die in Zeebrugge havenarbeiders tewerkstellen alsook het sociaal kantoor voor de havenarbeiders en aanverwante arbeiders. Door de stijging in de havenarbeid had CEWEZ nood aan bijkomende opleidingscapaciteit, zowel inzake infrastructuur als personeel. Er was een concrete behoefte aan lokalen, oefenterreinen voor de initiatieopleidingen en materialen en installaties voor de praktijkoefeningen van de havenarbeiders. Het vernieuwde CEWEZ werd  nu officieel boven de doopvont gehouden. Eind juni 2016 werd tussen CEWEZ en MBZ (Haven van Zeebrugge) een akkoord bereikt om een gedeelte van de voormalige CHZ-terreinen in concessie te nemen voor een nieuw opleidingscentrum.

“CEWEZ draagt zorg voor de wellicht meest fundamentele pijler van de dagelijkse activiteit in onze haven: de havenarbeid, aldus Joachim Coens, voorman van de Zeebrugse haven. “De kwaliteit van onze dokwerkers staat buiten kijf: ze combineren de hoogste graad van knowhow met een typisch West-Vlaamse inzet en een bewonderenswaardige flexibiliteit. We zijn blij dat we als havenbestuur CEWEZ de ruimte kunnen bieden om onze havenarbeiders de beste mogelijke opleiding te bezorgen.” Veiligheid moet een vast onderdeel zijn van iedere opleiding en beide zijn ondeelbaar met elkaar verbonden. De werkgevers en de sociale partners in deze haven beschouwen het aspect veiligheid en welzijn als topprioriteiten. De nadruk ligt bijgevolg ook op het permanent bijscholen in relatie tot de veiligheid en het welzijn van de havenarbeiders, dit ook rekening houdend met de snel veranderende wetgeving. “Wij zijn het havenbestuur dan ook erg dankbaar dat wij op dit nieuw terrein onze opleidingen kunnen verder zetten.” Guy Benedictus, directeur CEWEZ.

 

Op 01/11/2016 waren er 1.925 erkende havenarbeiders van het algemeen contingent, waarvan 1.642 effectief inzetbaar. In de periode januari tot eind oktober 2016 werden 161 nieuwe havenarbeiders erkend. Er zijn nog een 60-tal erkenningen gepland in de periode november-december 2016. Momenteel wordt voor 2017 een werfreserve van 200 kandidaat-havenarbeiders aangelegd. Er is beslist om deze kandidaten op te leiden en te erkennen tegen de zomer van 2017. (KC)

Nieuw opleidingscentrum CEWEZ in Zeebrugge in gebruik

Het gaat goed met de tewerkstelling in de Zeehaven van Brugge. In 2015 presteerden de havenarbeiders in Zeebrugge net geen 356.000 taken, een record. Die stijging met 6,6% heeft alles te maken met de groei in de arbeidsintensieve autobehandeling en rorosector.

CEWEZ vzw, de Centrale der Werkgevers Zeebrugge, is het erkend organisme voor werkgevers die in Zeebrugge havenarbeiders tewerkstellen alsook het sociaal kantoor voor de havenarbeiders en aanverwante arbeiders.

Door de stijging in de havenarbeid had CEWEZ nood aan bijkomende opleidingscapaciteit, zowel inzake infrastructuur als personeel. Er was een concrete behoefte aan lokalen, oefenterreinen voor de initiatieopleidingen en materialen en installaties voor de praktijkoefeningen van de havenarbeiders.

Eind juni 2016 werd tussen CEWEZ en MBZ een akkoord bereikt om een gedeelte van de voormalige CHZ-terreinen in concessie te nemen voor een nieuw opleidingscentrum. Vandaag viert CEWEZ in Zeebrugge de ingebruikname van de nieuwe faciliteiten.

 “CEWEZ draagt zorg voor de wellicht meest fundamentele pijler van de dagelijkse activiteit in onze haven: de havenarbeid. De kwaliteit van onze dokwerkers staat buiten kijf: ze combineren de hoogste graad van know-how met een typisch West-Vlaamse inzet en een bewonderenswaardige flexibiliteit. We zijn blij dat we als havenbestuur CEWEZ de ruimte kunnen bieden om onze havenarbeiders de beste mogelijke opleiding te bezorgen.” Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder MBZ nv.

“Veiligheid moet een vast onderdeel zijn van iedere opleiding en beide zijn ondeelbaar met elkaar verbonden. De werkgevers en de sociale partners in deze haven beschouwen het aspect veiligheid en welzijn als topprioriteiten. De nadruk ligt bijgevolg ook op het permanent bijscholen m.b.t. veiligheid en welzijn van de havenarbeiders, dit ook rekening houdend met de snel veranderende wetgeving. Wij zijn het havenbestuur erg dankbaar dat wij op dit nieuw terrein onze opleidingen kunnen verder zetten.” Guy Benedictus, directeur CEWEZ.

CIJFERMATERIAAL CEWEZ

Contingent havenarbeiders

Op 01/11/2016 zijn er 1.925 erkende havenarbeiders van het algemeen contingent, waarvan 1.642 effectief inzetbaar. In de periode januari tot eind oktober 2016 werden 161 nieuwe havenarbeiders erkend. Er zijn nog een 60-tal erkenningen gepland in de periode november-december 2016. Momenteel wordt voor 2017 een werfreserve van 200 kandidaat-havenarbeiders aangelegd. Er is beslist om deze kandidaten op te leiden en te erkennen tegen de zomer van 2017.

Opleidingen Jaar

Totaal cursistenuren

2011

34.616

2012

32.508

2013

30.860

2014

32.648

2015

31.152

2016 (tot 30/09/16)

43.984

P&O Ferries verdubbelt capaciteit in Zeebrugge met uitgebreide ‘Westerhoofd Terminal’

Gisteren werd in de zeehaven van Brugge door P&O Ferries de officiële opening van de ‘Westerhoofd Terminal’ gevierd, een uitbreiding van hun bestaande terminal. De uitbreiding is meteen goed voor een verdubbeling van de capaciteit, voor het bedrijf een antwoord op de steeds groeiende vraag van exporteurs op het continent naar het Verenigd Koninkrijk.

 

Vanuit de hub in Zeebrugge biedt P&O Ferries enerzijds diensten over de Noordzee naar Tilbury, Hull en Teesport en anderzijds is het bedrijf operator van spoordiensten die vanuit Centraal en Oost-Europa onze kusthaven bereiken. De bestaande terminal werd nu uitgebreid met 14 hectare, met een nieuwe aanlegplaats en een significant verbeterde spoorinfrastructuur. De totale capaciteit van de terminal bereikt na de uitbreiding 700.000 units per jaar, zowat de helft meer als voordien.

Helen Deeble, CEO P&O Ferries: “De Britse economie blijft groeien. Daarom hebben we geïnvesteerd in onze terminal in Zeebrugge, omdat we erin vertrouwen dat we een ‘one stop’ transportoplossing kunnen voorzien voor exporteurs op het continent die willen handelen met de belangrijke Britse markt.”

Behalve de extra capaciteit op de schepen, zet P&O door de uitbreiding meer in op de spoorunits die bestemd zijn voor het Zeebrugse hinterland. Bovendien legt het bedrijf de focus op het creëren van nieuwe partnerships zoals ze er nu een hebben met de rederij Swedish Orient Line. Deze samenwerking linkt de hub in Zeebrugge met Göteborg, waardoor het voor de markt mogelijk is om cargo vanuit Göteborg via 1 boeking te verschepen naar de Britse markt.

Joachim Coens, Gedelegeerd bestuurder MBZ nv: “Als havenbestuur is het onze ambitie om de havenklanten ruimte te geven om te groeien en nieuwe opportuniteiten te creëren. P&O Ferries is een sterke partner, we zijn dus heel blij dat de uitgebreide terminal een versterking is van hun diensten. Vooral de focus die P&O Ferries legt op het creëren van intermodale commerciële oplossingen tussen het water en het spoor, is bijzonder waardevol en een groeifactor voor de zeehaven.”

Renaat Landuyt, Voorzitter Raad van Bestuur MBZ nv/Burgemeester Stad Brugge: “Het is belangrijk te onderstrepen dat de haven snel kan inspelen op nieuwe evoluties. De veranderende roromarkt in Europa is een groeimarkt voor ons en met deze en andere investeringen zijn we erin geslaagd het voortouw te blijven nemen.”

Joachim Coens zet “autohaven” Zeebrugge in de kijker in Japan

 

zeebrugge-japan

De koninklijke handelsmissie naar Japan bevatte ook een West-Vlaams luik. Vooral de haven van Zeebrugge kon zichzelf flink in de kijker plaatsen in het Verre Oosten. In Tokio werd een eresaluut gebracht aan de havens van Zeebrugge en Antwerpen die inmiddels gezamenlijk zorgden voor de verscheping en de inklaring van maar liefst tien miljoen auto’s vanuit Japan. Voor minister-president Geert Bourgeois voldoende reden om beide Vlaamse havens, en dan vooral Zeebrugge, in een hulde te betrekken. De viering gebeurde tijdens het staatsbezoek aan Japan en meer bepaald in de stad Nagoya.

Eddy Bruyninckx, CEO van de Antwerpse haven, en Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge, gaven bij die gelegenheid een presentatie over de troeven van beide Vlaamse havens aan een publiek van maar liefst 860 Japanse maritieme toplui. Dat is zeer uitzonderlijk. Antwerpen en Zeebrugge werden dan wel samen in de bloemetjes gezet, toch is Zeebrugge de “leading partner” in het verhaal van de inklaring van Japanse auto’s. Van het volume van 10 miljoen Japanse wagens verscheept naar de Belgische havens, is immers 85 procent voor rekening van Zeebrugge. Zeebrugge is wereldwijd één van de belangrijkste autohavens ter wereld. Joachim Coens heeft de ambitie om de “autocapaciteit” nog op te drijven met 150 hectare tot 540 hectare. (KC)

Roro en stukgoed stijgen spectaculair in eerste jaarhelft Auto’s noteren opnieuw record

Unnamed
 

Spectaculaire stijging roro (+11 %)

Beste eerste jaarhelft voor auto’s ooit (+20 %)

Aanzienlijke stijging stukgoed door Yamal-gerelateerde volumes (+40 %)

In de eerste jaarhelft is de roll-on/roll-off-trafiek in Zeebrugge gestegen met 11 % tot 7,2 miljoen ton. We noteren een toename van de vrachtvolumes op alle vaargebieden, met name het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië en Zuid-Europa.

De autotrafiek stijgt in het eerste semester spectaculair met 20 % tot een totaal volume van 1.380.810 eenheden. Ter vergelijking : in 2003 was dit nog het autovolume op jaarbasis.

Ander opvallend cijfer is het stukgoed met ruim 750.000 ton. We noteren in de eerste jaarhelft een stijging van maar liefst 40 %. Het transport van de modules voor de bouw van de LNG-fabriek in Yamal/Rusland, ligt hier aan de basis. Er werd ook meer papierpulp behandeld.

De vaste bulk is gestegen met 9 % tot ruim 725.000 ton. Er wordt namelijk meer zand en grint aangevoerd voor de bouw van de A11-snelweg.

De containertrafiek is gedaald tot 7,7 miljoen ton (-5 %).

De vloeibare bulk daalde met 29 % tot 3,1 miljoen ton. Er werd vooral minder LNG aangevoerd.

Het totale behandelde goederenvolume in het eerste semester bedraagt 19,4 miljoen ton. Dit is een status quo in vergelijking met het eerste semester van 2015.

Opleiding transport en logistiek medewerker West-Vlaanderen

T&l foto

Kies voor een opleiding met toekomst!

De transport en logistieke sector biedt heel wat uitdagingen.

Deze opleiding is vooral gericht tot zij die hun eerste stappen willen zetten in de wondere wereld van de logistiek en die vooral inzicht willen krijgen in het internationale deel van het logistieke proces. De cursist verwerft inzicht in de problematiek van het wegvervoer, spoorvervoer, zeevervoer, luchtvervoer en binnenvaart. Hij/zij leert de diverse vervoersdocumenten hanteren en de soorten transportverzekeringen interpreteren. Ook de douane- en accijnswetgeving wordt grondig uitgediept. 

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met CVO IVO Brugge TKO, CVO DE AVONDSCHOOL Oostende,VDAB en vormingsfonds Logos.

De opleiding bestaat uit 21 modules en omvat in totaal 940 lestijden met aansluitend een stageperiode van 6 weken voorbereid en opgevolgd door de VDAB.

Na het succesvol doorlopen van alle modules wordt een certificaat afgeleverd.

Een getuigschrift VDAB kan verworven worden bij het succesvol beëindigen van de opleiding en de stage. (Bezit je reeds een middelbaar diploma, dan kan je, in combinatie met dit certificaat een diploma Transporten Logistiek Medewerker verwerven. Heb je geen middelbaar diploma, dan kan je een diploma behalen door deze opleiding aansluitend te combineren met een opleiding Aanvullende Algemene vorming (AAV) binnen CVO IVO Brugge TKO of binnen CVO DE AVONDSCHOOL Oostende.)

Praktisch:

Vrijstelling van inschrijvingsgeld voor werkzoekenden. Voor Aanvullende Algemene Vorming (AAV) vrijstelling van inschrijvingsgeld. Voor specifieke vakken extra vrijstelling van inschrijvingsgeld onder bepaalde voorwaarden.

Start van de opleiding September 13/09/2016

Informatie en inschrijvingen:

Neem contact op met VDAB Competentiecentrum LAR: 056 43 20 50 Zij helpen je verder.

Infosessies:

  • 20/06/2016 9u30
  • 23/08/2016 9u30 (Competentiecentrum Brugge Koning Albert-I-Laan 1.2, 8200 Brugge)

 

Extra vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met: Inge Devos, inge.devos@vdab.be 

Kandidaten die kiezen om deze kwalitatieve opleiding te volgen, versterken hun kansen kansen op de arbeidsmarkt.

Uniek in West-Vlaanderen!

 

Logistics date na Sid-in in West-Vlaanderen

Reeds voor de 5de keer nam het Vormingsfonds LOGOS deel aan de Sid-In in West-Vlaanderen (Kortrijk). Vanaf 4 tem 6 februari bezochten ruim 8000 leerlingen deze beurs. Dit jaar werd voor de 2de maal de mogelijkheid geboden om tijdens een "logistics-date" op zaterdag 20 februari a.s. kennis te maken met de wondere wereld van internationale handel en logistiek. Deze dag werd mogelijk gemaakt door een sterk partnerschap van LOGOS met de Pom West-Vlaanderen, MBZ en VDAB. Met 26 unieke inschrijvingen en 49 deelnemers in totaal is dit initiatief in eerste instantie een succes.

Zeebrugge meer dan ooit autohaven

Zb De De haven van Zeebrugge heeft zijn jaarbalans 2015 opgemaakt. Daaruit mag blijken dat Zeebrugge als haven voor overslag en inklaren van auto’s nog belangrijker is geworden. Wereldwijd mag de West-Vlaamse zeehaven in deze niche zelfs de nummer één positie claimen. Nooit eerder behandelde Zeebrugge zo’n hoog aantal nieuwe wagens. Dit betekent ook dat Zeebrugge de leiderspositie als grootste autohaven ter wereld nog verstevigt. Maar liefst 2.427.950 miljoen wagens werden er behandeld in de loop van 2015. Dit is een stijging van 10,3 procent ten opzichte van 2014 en van 40 procent ten opzichte van 2012.

Zeebrugge is echter ook meer dan alleen maar auto’s. Ook de hubfunctie is belangrijk. Bijzonder is de versterking van de Scandinavië hub. In totaal is Zeebrugge door 14 diensten verbonden met de Scandinavische landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. De rederij Swedish Orient Line(SOL) werd in 2015 actief in de haven met de dienst tussen Zeebrugge en Göteborg, een lijn die vier maal per week aanliep. Op het einde van het jaar werd deze frequentie verhoogd naar vijf maal per week. SOL heeft ook nog een verbinding tussen Zeebrugge en Finland (havens Oulo en Kemi), die in de loop van het jaar ook werd verdubbeld. De lading op deze schepen beperkt zich niet tot papier. 2015 is daarmee het jaar waarin de hubfunctie van Zeebrugge voor Scandinavië trafieken helemaal is doorgebroken.

Goed nieuws kwam er ook uit de hoek van het bulktransport en van de cruises 111 schepen). Als containerhaven heeft Zeebrugge het moeilijk. De containertrafieken liepen in 2015 met 23,8 procent terug (15.624.713 ton). Maersk en MSC verlieten met de moederschepen de haven.  In 2016 zal APM zijn containertrafieken consolideren op één dok. Goed nieuws is er tot slot nog over de tewerkstelling in de haven. In totaal zijn er 1.575 havenarbeiders. Ten opzichte van 2014 (1.554), is dat een stijging van 1,4 procent. Joachim Coens, topman van de Port of Zeebrugge, dringt voor dit jaar aan op een nieuwe sluis.

JAAROVERZICHT 2015 haven Zeebrugge

Opvallend Absoluut record nieuwe wagens: 2.427.950 (+10,3%) Roro: Scandinaviëhub absoluut record +11%, UK-hub versterkt +6,2%

Sterke daling in tonnage containers (-23,8%)

Record aantal cruises (111) en aantal cruisepassagiers (471.084)

Stijging in aantal shifts havenarbeiders (+6,5%)

Stijging aantal schepen: 7.888 in totaal (+2,2%)

Omzet Vlaamse Visveiling stijgt +2,3%, 74,5 miljoen euro Trafiekcijfers

De roll-on/roll-off trafiek (13.450.995 ton ; +3,1%) wordt gekenmerkt door een stijging op het Verenigd Koninkrijk (6,2%), in het bijzonder op bestemmingen Tilbury en Teesport en een sterke groei op Scandinavië (+11%).

Bijzonder is de versterking van de Scandinaviëhub. In totaal is Zeebrugge door 14 diensten verbonden met de Scandinavische landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. De rederij Swedish Orient Line (SOL) werd dit jaar actief in de haven met de dienst tussen Zeebrugge en Göteborg die vier maal per week aanliep. Op het einde van het jaar werd deze frequentie verhoogd naar vijf maal per week. SOL heeft ook nog een verbinding tussen Zeebrugge en Finland (havens Oulo en Kemi), die in de loop van het jaar ook werd verdubbeld. De lading op deze schepen beperkt zich niet tot papier. 2015 is daarmee het jaar waarin de hubfunctie van Zeebrugge voor Scandinaviëtrafieken helemaal is doorgebroken.

Binnen de sector van de roro zorgt de behandeling van nieuwe wagens voor een indrukwekkend resultaat. 2015 kondigde zich aan als een recordjaar en heeft die verwachting weten in te lossen. Nooit eerder behandelde Zeebrugge zo’n hoog aantal nieuwe wagens. Dit betekent ook dat Zeebrugge de leiderspositie als grootste autohaven ter wereld nog verstevigt. Maar liefst 2.427.950 miljoen wagens werden er behandeld in Zeebrugge in 2015. Dit is een stijging van 10,3% ten opzichte van 2014 en 40% ten opzichte van 2012.

In de containersector werden verschillende opmerkelijke calls gemaakt het afgelopen jaar. Het begon al in januari met de CSCL Globe (19.100 TEU) van China Shipping Container Lines, vervolgens de nieuwste grootste schepen van rederij CMA CGM namelijk CMA CGM Kerguelen en CMA CGM Georg Forster (17.772 TEU) en ook de groene containerschepen van rederij United Arab Shipping Container Lines, de schepen UASC Barzan en UASC Al Muraykh (18.800 TEU) meerden aan in Zeebrugge. Ondanks deze recordaanlopen is het de vermindering van de deepsea diensten op Azië en de wijzigingen in de containerallianties die het totale resultaat van de containers bepalen. Zeebrugge ziet de containertrafieken in 2015 uiteindelijk 23,8 procent dalen. (15.624.713 ton) Met het ontstaan van de O3-alliantie (CMA CGM – CSCL – UASC) werden de belangrijkste diensten van de alliantie aan Zeebrugge toegevoegd. Maar de alliantievorming M2 zorgde er dan weer voor dat Maersk en MSC met de moederschepen onze haven verlieten. CMA CGM haalde nadien het feedernetwerk weg en medio 2015 werd de dienst FAL 3 geschorst en daarna opgedoekt, om het hoofd te bieden aan de overcapaciteit. Op de containerterminal van APM Terminals Zeebrugge kwam afgelopen jaar een dienst bij van Containerships Oy. Zij namen Zeebrugge op in hun wekelijkse rotatie tussen het Balticum, het Verenigd Koninkrijk en België. 2016 brengt een consolidatie van de containertrafieken op de APM Terminal in Zeebrugge. Twee CMA CGM-diensten (FAL1 en FAL8) die voorheen werden behandeld op de CHZ-terminal in Zeebrugge, verhuizen naar het Albert II-dok. Naast de reeds bestaande diensten van de APM Terminal Zeebrugge, worden alle containerdiensten behouden en dus op 1 terminal geconcentreerd. Daarenboven werd op het einde van 2015 ook aangekondigd dat er een nieuwe Caraïbische reeferdienst naar Zeebrugge komt. Op 19 januari meert het eerste schip van deze CMA CGM-dienst aan bij APM Terminals Zeebrugge.

Het volume vloeibare bulk stijgt in 2015 met 2,9 procent tot 6.754.093 ton. LNG stijgt 9 procent. Fluxys LNG gunde in april de bouw van een vijfde opslagtank op de LNG-terminal in Zeebrugge aan een Spaans consortium. De nieuwe opslagtank zal een capaciteit hebben van maar liefst 180.000 m³ vloeibaar aardgas. (+50%) De bestaande vier tanks zijn kleiner (3 van 80.000 m³ en 1 van 140.000m³).

De vaste bulk in Zeebrugge ( 1.314.610 ton) neemt 6,3 procent toe door de import van zand en grint. Ook in de agrobulk valt er zowel voor de zee- als binnenvaart een groei te noteren, onder andere door nieuwe investeringen bij Borlix en de start van Depré Storage & Handling in de haven van Brugge.

In het stukgoed is er een daling van 1,6 procent tot 1.173.589 ton) Er wordt minder papierpulp als stukgoed behandeld. Steeds meer komt papierpulp de haven binnen als gecontaineriseerde lading en valt die daardoor buiten de berekening voor het volume stukgoed. Het pas afgesloten contract tussen het Braziliaanse bedrijf Fibria en de Verbrugge terminal zal het stukgoedcijfer het komende jaar opkrikken. Evenals het Yamal-contract (modules installatie) dat al in december werd opgestart.

Het gaat goed met de tewerkstelling in de haven. Er werden afgelopen jaar 94 nieuwe havenarbeiders algemeen contingent erkend. In totaal zijn er 1.575 havenarbeiders. Ten opzichte van 2014 (1.554), is dat een stijging van 1,4 procent. Het totaal aantal shiften eindigde op 296.900, wat 6,5 procent meer is dan ten opzichte van 2014. Er worden voor 2016 ook nieuwe havenarbeiders aangeworven.

In de cruisesector zien we opnieuw een stijging van het aantal cruises. Dit jaar hebben 111 cruiseschepen aangelegd in Zeebrugge met in totaal 471.084 cruisepassagiers (2014: 107 cruises). 2016 belooft ook opnieuw een recordjaar te worden. De rederij AIDA Cruises heeft met hun nieuwe cruiseschip AIDAPrima vanaf april volgend jaar een wekelijkse aanloop op woensdag. Het aantal geboekte cruise-aanlopen voor 2016 bedraagt nu 147. Het afgelopen jaar meerden in totaal 7.888 schepen aan in Zeebrugge. Dat zijn er 168 meer dan vorig jaar en een stijging van 2,2 procent.

Het aantal schepen voor de achterhaven is 2.936, dat is zelfs 6,9 procent meer dan ten opzichte van 2014 en 20% ten opzichte van 2012. De Vlaamse Visveiling NV, die de vismijnen in Zeebrugge en Oostende beheert, had ook een goed jaar.

De Vlaamse Visveiling had afgelopen jaar een omzet van 74,5 miljoen euro, een stijging van 2,3 procent. Ongeveer twee derde van de aanvoer wordt in Zeebrugge aan land gebracht, omwille van de snelle verwerking. Een nieuwe sorteermachine moet volgend jaar het proces nog versnellen. In 2015 werd er een totaal tonnage van 38,3 miljoen ton (-9,9 procent) behandeld.

“2015 is voor vele sectoren een goed jaar geweest, zelfs een jaar van groei. De terugval in de containertrafiek werpt daar echter een schaduw op. Belangrijk is het absoluut record in de autosector, en de tewerkstelling die daaraan is gekoppeld. Ook de sterke groei op Scandinavië maakt ons een echte Scandinaviëhub naast de UK-hub. Voor de toekomst van de haven zijn er ook enkele belangrijke dossiers in ontwikkeling zoals het sluisdossier en de natte verbinding. De sterke stijging van het aantal schepen naar de achterhaven jaar na jaar maakt een tweede sluis heel urgent.” Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder Port of Zeebrugge."

VDAB zoekt instructeur offshore kraanman

m/v voor maritiem opleidingscentrum te Zeebrugge
 
 
Kraan
 
Wij zoeken een ervaren kraanman om opleiding te geven. 
Enthousiaste collega's ondersteunen je graag bij de opstart van je tewerkstelling.
 
 

Welk profiel zoeken we?

  • Kennis van het besturen van een hijskraan, aanslaan van lasten en sein geven
  • Machinetechnologie, hijsgereedschappen en veiligheid
  • Maaltijdcheques, gratis groeps- en hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor de woon-werkverplaatsing, fietsvergoeding.

 

Ons aanbod

  • Een boeiende job bij de overheid in een groeiende sector.
  • Aantrekkelijke verloning.

 

Bekijk snel de vacature 
Op de vdab webiste vacaturenummer 54341652 of  klik hier
 
 
Extra vragen
 
Aarzel niet om contact op te nemen met Pieter Goudeseune via mail pieter.goudeseune@vdab.be of telefonisch 050/59 03 17.

Interesse?  
 
Inschrijven kan tot 24/12/2015.
 
 


Wij wensen u alvast een prettig eindejaar!
 

Met vriendelijke groeten,

VDAB Maritiem opleidingscentrum Zeebrugge

Over deze site

Op deze site vind je jobs en opleidingen in de havensector. Dit is een initiatief van VDAB in samenwerking met de havens van Gent, Antwerpen, Zeebrugge en Oostende.

Partners

Logos Port of Ghent VeGHO Haven van Antwerpen - Port of Antwerp CEPA alfaport Antwerpen Port of Oostende Haven van Zeebrugge VDAB Maatschappij Linkerscheldeoever Logos Talentenstroom - jobs- en opleidingspunt haven en logistiek